Bồ câu thịt, Bồ Câu Chất Lượng, Bồ Câu Pháp, Nuôi Bồ Câu Làm Giàu, Trại Bồ Câu

  • Xếp theo:
Mã SP: 29
Giá:
Liên hệ
HTX Quốc Anh chuyên sản xuất & cung cấp thiết bị chăn nuôi như: Máy ấp, Rổ đẻ, Cốc nước, Máng ăn chống vãi, chắn nước, Cốc cát, Trứng giả, Dây ...
Mã SP: 30
Giá:
Liên hệ
HTX Quốc Anh chuyên sản xuất & cung cấp thiết bị chăn nuôi như: Máy ấp, Rổ đẻ, Cốc nước, Máng ăn chống vãi, chắn nước, Cốc cát, Trứng giả, Dây ...
Mã SP: 35
Giá:
Liên hệ
HTX Quốc Anh chuyên sản xuất & cung cấp thiết bị chăn nuôi như: Máy ấp, Rổ đẻ, Cốc nước, Máng ăn chống vãi, chắn nước, Cốc cát, Trứng giả, Dây ...
Mã SP: 48
Giá:
Liên hệ
Bồ câu pháp thuần chủng bố mẹ
Bồ câu pháp thuần chủng 1 Cặp (Từ hơn 1 Tháng)
Bồ câu pháp thuần chủng bố mẹ 1-2 tháng
Bồ câu pháp thuần chủng 1 Cặp (Từ 2 - 3 Tháng)